Mark Bessemans
Mark Bessemans.


Opleiding/vorming:

basisopleiding Pedagogiek (master/UnivGent);

vervolgopleiding Informatica

fotografie: autodidactisch.


met veel dank aan mijn vader
(kunstschilder Roger Bessemans)
voor het leren kijken:
What You Get Is What You See

met veel dank aan mijn moeder
(ontwerpster van bijzondere eigen kleren, Marcelle Thewis)
voor het leren vormgeven


Waarom fotografie:

Foto's met een verhaal. Of: foto's die uitnodigen. Zonder pretentie. Zonder opdringerigheid. Zoeken, kijken, voelen ... In essentie spelen in openheid, dialogeren in vrijheid . Zomaar. Om de fascinatie van het bezig zijn. Om de ervaring van het veranderen en het veranderd worden. Om de spanning tussen wat is en wat kan, tussen wat aanwezig is en nog onbepaald.

artistieke fotografie ?

Fotografie heeft het steeds moeilijk gehad om binnen de beeldende kunsten aanvaard te worden als een eigen discipline. Immers foto's maken is toch maar op het knopje drukken. En het apparaat doet de rest. Bij velen leeft nog het idee dat een kunstwerk iets is dat tijd en inspanning kost en dat van de kunstenaar veel emotie en doorzetting vraagt. Zoals een componist die een symfonie schrijft, of een beeldhouwer die in het gevecht met het materiaal vormen naar voor haalt en letterlijk gestalte geeft aan zijn 'beeld-werk'. Hoe kan dan het maken van foto's artistiek worden genoemd ?

"Beelden worden de reflectie van een denkproces. En hierin schuilt ook de definitie van fotografie als kunst. Een foto wordt immers geen kunst door het technisch manipuleren van een door techniek ontstaan beeldoppervlak, maar wel door de ideeën en inhouden die de fotograaf in het beeld legt en de manier waarop hij deze formuleert." (geciteerd uit: Kunst en kunst maken", Luuk Christiaens e.a., uitgave BRT-open school, 'openbaar kunstbezit in Vlaanderen', ISBN 907036916 8, p. 146)


intro
home
gallery
awards
expo
pubs
contact
intro in english
Mark , geschilderd door zijn vader Roger Bessemans, 1984
naar galerij Roger Bessemans